Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces.

februari 5, 2018

Een hypotheek afsluiten doet de gemiddelde consument hooguit een aantal keer in zijn of haar leven. Grote beslissingen vragen om een passend advies. 

 Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet.

 Wat is verantwoord om te lenen?

Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken.

Wat zijn de alternatieven?

De vraag “Wat kan ik maximaal lenen” is niet helemaal de juiste vraag. Wij beantwoorden liever de vraag hoe u met zo min mogelijk te lenen toch de woning van uw wensen kunt kopen. Soms zijn er bepaalde verzekeringen of vermogensbestanddelen die kunnen worden ingezet. Of zijn er aardige ouders of grootouders die een rol bij de financiering van de woning willen spelen.

Wie koopt en wie leent?

Vaak wordt de woning gekocht door twee partners. Natuurlijk hoopt iedereen dat de relatie lang en gelukkig zal zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn. Relaties kunnen eindigen. Vooraf moet dan duidelijk zijn wat de situatie bij scheiding is.

Wie heeft de beste voorwaarden en rente?

Geldverstrekkers zijn er in overvloed. Wanneer er alleen op de hoogte van de rente gelet hoeft te worden dan zou de vergelijking niet zo moeilijk zijn. Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Het is dus belangrijk naar beide te kijken. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken.

Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie?

Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aangeschaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Het is dus niet zo dat wanneer “even de hypotheek niet betaald kan worden” de Nationale Hypotheek Garantie de betaling van u overneemt.

Rentevast periode

Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven.

Fiscaliteit

Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen.

De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben

Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Geldverstrekkers willen tal van documenten zien voordat ze de lening verstrekken. Een bepaald document vergeten? Het risico is dan dat de aanvraag weer onder op de stapel komt. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen.

 

Uw financiering vraagt van ons veel aandacht

Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar.  We doen het graag!

Wat is duokoop?

februari 5, 2018

In de komende tijd zult u waarschijnlijk vaker het begrip DUOKOOP lezen. In deze nieuwsbrief leggen wij uit wat dit begrip inhoudt.

Wat is duokoop?

Wie een huis koopt, valt voor de mooie bouwstijl van de woning. Of de praktische indeling. En natuurlijk dat mooie stukje grond waarop het huis is gebouwd.

Stenen en grond

Wanneer u een woning koopt, koopt u het pand (de stenen) maar ook de grond waarop de woning staat. Hoewel elke situatie anders is, wordt als vuistregel aangenomen dat de waarde van de grond circa 30% van de koopprijs bedraagt en de woning dus 70%. Samen vormen zij de koopprijs.

Maximale financiering

Op grond van de wet moeten banken zorgvuldig toetsen of een hypotheek die een consument aanvraagt draagbaar is. Dat wil zeggen dat de lasten verbonden aan de hypotheek, rente en aflossing, ook op termijn voor de consument betaalbaar zijn.

Banken kijken onder meer naar het inkomen en de uitgaven van degene die de hypotheek wil afsluiten. Banken hebben wettelijk de plicht om niet meer financiering te verstrekken dan op basis van de feiten die op het moment van het afsluiten van de hypotheek bekend zijn, verantwoord is. Dit leidt op enig moment tot een maximaal bedrag dat de bank wil uitlenen voor de aanschaf van de woning.

Dat kan dus beteken dat iemand graag een huis wil kopen, maar dit niet kan omdat de bank de lening niet wil en mag verstrekken. Laten we het voorbeeld nemen van een woning van €100.000 en een bank die op basis van de berekeningen slechts €80.000 wil uitlenen. Wanneer de consument alleen de woning en niet de grond hoeft te kopen, zou dit prima lukken. Immers de woning zal zonder grond slechts circa €70.000 kosten.!

 

DUOKOOP trekt aankoop woning en grond uit elkaar

Bij DUOKOOP vinden er gelijktijdig twee koopovereenkomsten plaats. De consument koopt de woning en een organisatie koopt de grond. Vervolgens geeft deze organisatie de grond aan de koper in erfpacht. Hiervoor moet de consument jaarlijks een bedrag betalen.

Het effect hiervan is dat de consument toch de woning kan kopen en hiervan direct het woongenot heeft. Ook over de grond kan hij direct beschikken. Deze is immers levenslang aan hem in erfpacht gegeven. Jaarlijks betaalt hij aan de eigenaar van de grond hiervoor een bepaald bedrag.

De constructies is aantrekkelijk voor onder meer pensioenfondsen die op deze manier veilig een deel van hun middelen kunnen beleggen.

Randvoorwaarden

De constructie kan in bepaalde situaties interessant zijn. Maar natuurlijk zijn er aandachtspunten. We noemen er enkele:

 • Welk bedrag moet jaarlijks voor het gebruik van de grond worden betaald en op basis waarvan kan dit bedrag jaarlijks worden aangepast?
 • Heeft de woningeigenaar het recht om, wanneer zijn financiële situatie dat toelaat, de grond alsnog te kopen en zo ja tegen welk bedrag?
 • Is de woning nog te verkopen indien het eigendom van de grond bij een ander berust?
 • Kan deze constructie ook in combinatie met een Nationale Hypotheek Garantie?
 • Mag de erfpacht die jaarlijks betaald moet worden, net als de hypotheekrente, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen?

 

Interessant maar wel met goed advies

DUOKOOP kan in bepaalde situaties een aantrekkelijke optie zijn. Bijvoorbeeld in de situatie dat het huidige inkomen net onvoldoende is om de gevraagde financiering rond te krijgen. Maar ook voor senioren (op dit moment tot 65 jaar) die deze mogelijkheid willen gebruiken om overwaarde vrij te maken voor aanpassingen aan de woning. Maar zoals altijd geldt ook hier dat een goed advies noodzakelijk is. DUOKOOP is niet een volstrekt nieuwe oplossing. Recent is er een nieuwe organisatie gekomen die deze constructie aanbiedt. Wij verwachten dat de media hier aandacht aan gaan besteden. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief u alvast op hoofdlijnen informeren.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van financiering van een woning, laat ons dat dan weten. We zorgen ervoor dat u snel de gewenste informatie ontvangt.

Gemiddelde koopsom van woningen.

februari 5, 2018

Het is iedereen wel duidelijk. Het gaat goed met de woningmarkt. De prijzen rijzen de pan uit, lezen we in de media. Zijn de woningprijzen dan nog nooit zo hoog geweest?

 In december 2017 zijn er 26.398 woningen verkocht. Dit is een stijging van 4,4 procent ten opzichte van december 2016. In de afgelopen periode heeft u in de media regelmatig dit soort berichten gelezen. Cijfers kunnen juist zijn, maar zonder goede toelichting toch een verkeerde indruk wekken.

Stijging op stijging

De media brengen met graagte dit soort nieuws: “het aantal verkochte woningen is weer gestegen, de gemiddelde koopsom is opnieuw hoger”, ect. Wij adviseren onze relaties altijd om niet te snel conclusies te trekken uit dit soort berichten en illustreren dit graag aan de hand van twee grafieken.

Afgelopen vijf jaar:

In de eerste grafiek ziet u de gemiddelde prijs waarvoor woningen in de afgelopen vijf jaar werden verkocht:

Grafiek gemiddelde koopsom

U ziet sinds 2013 een voortdurende stijging van de gemiddelde koopsom. Een eerste reactie zou kunnen zijn dat de prijzen wel heel fors zijn gestegen t.o.v 2013. Zitten we misschien niet aan de top? En zullen de prijzen vanaf nu alleen maar weer gaan dalen?

Afgelopen tien jaar:

Kijken we naar dezelfde gemiddelde koopsom, maar dan in plaats van 5 naar een periode van 10 jaar, dan ontstaat een heel ander beeld:

Grafiek gemiddelde koopsom

We zien dan dat de prijzen van nu zich ongeveer bevinden op het niveau van de gemiddelde koopsommen van 2008! De stijging die we in de eerste grafiek zagen, was feitelijk een correctie van de sterke daling die in de periode 2009 -2013 plaatsvond.

Het Kadaster heeft op haar site een nuttige applicatie geplaatst. Daarmee kunt u allerlei gegevens over aantallen woningen, woningprijzen, etc. over een reeks van jaren bekijken. Zowel landelijk als per provincie. Aardig om eens te kijken:

https://www.kadaster.nl/aantal-woningen.

Prinsjesdag: de cijfers op een rij.

oktober 4, 2017

prinsjesdag

In de miljoenennota zoals het Kabinet die op Prinsjesdag presenteerde staan de inkomsten en uitgaven van de overheid op een rij. Wanneer gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de aankoop van woningen door burgers en de hypotheken die daarvoor worden afgesloten is het volgende beeld te zien:

 • In 2018 heeft de overheid als gevolg van het aftrekbaar zijn van de hypotheekrente 10,1 miljard lagere belastinginkomsten dan wanneer er geen hypotheekrenteaftrek zou zijn.
 • De gemiddelde rente over alle hypotheken lag begin 2017 iets lager dan 3 % .
 • Het totale eigenwoningforfait bedraagt 3,3 miljard in 2018. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning.
 • De inkomsten uit overdrachtsbelasting bedragen 2,7 miljard.

 Worden de “plussen” en “minnen” bij elkaar gezet, dan kost de hypotheekrenteaftrek de overheid 4 miljard euro. Dat is veel geld, maar minder dan wel eens in allerlei discussies wordt gesuggereerd.

Lagere premie voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie?

oktober 4, 2017

Nationale Hypotheekgarantie

Premie voor Hypotheek met NHG (Nationale Hypotheekgarantie):

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op om de premie voor hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie sterk te verlagen. Voor 2014 bedroeg de premie 0,4% van het hypotheekbedrag. Sinds 2014 bedraagt de premie 1%.

 

Wat is NHG eigenlijk?

De Nationale Hypotheekgarantie is een belangrijk vangnet in het geval u als gevolg van scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De geldverstrekker zal, indien er geen uitzicht is dat de hypotheeklasten betaald kunnen worden, de hypotheek kunnen beëindigen. Indien de resterende hypotheekschuld dan niet voldaan kan worden, zal de woning verkocht kunnen worden. Zo’n “gedwongen verkoop” is vaak niet gunstig voor de opbrengst bij verkoop. U blijft dan zitten met een soms aanzienlijke restschuld en moet ook nog eens uw woning uit om elders (duur) te huren.

Het is niet zo, dat De Nationale Hypotheekgarantie u zo maar een zak met geld geeft wanneer zo’n calamiteit optreedt. Wel zal men zich tot het uiterste inspannen om samen met u en de geldverstrekker te zoeken naar een oplossing. Zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Lukt dit echt niet Dan zal de woning verkocht moeten worden. De Nationale Hypotheekgarantie kan dan de eventuele restschuld overnemen. U blijft daardoor niet vele jaren een geldschuld met u meetorsen.

 

Korting op hypotheekrente met NHG.

Naast deze zekerheid geeft een Nationale Hypotheekgarantie bij de meeste geldverstrekkers ook recht op korting op de hypotheekrente. Niet in elke situatie en voor elke woning is het echter mogelijk een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ons kantoor kan u precies uitleggen of u in uw situatie wel of niet in aanmerking komt voor een dergelijke garantie.

Met de Vereniging Eigen Huis zijn wij van mening dat het wenselijk is dat de premie weer wordt verlaagd. De situatie op de woningmarkt is sinds 2014 aanzienlijk verbeterd wat deze verlaging rechtvaardigt. Toch denken wij dat veel consumenten er verstandig aan doen om, indien zij daarvoor in aanmerking komen, een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ook al is de premie eenmalig 1% van de koopsom.

 

Neem direct contact op!

Opletten bij nieuw huwelijksgoederenrecht

oktober 4, 2017

huwelijksgoederenrecht

Met ingang van 1 januari 2018 treedt in Nederland een wijziging van het huwelijksgoederenrecht in werking. Nederland zal dan het systeem volgen zoals dat in de meeste andere landen al geldt.

Kort gezegd komt de wijziging hier op neer. Wanneer twee partners met elkaar gaan trouwen het eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd, buiten de huwelijksgemeenschap blijft. Ook erfenissen en schenkingen die de echtgenoten na het huwelijk ontvangen, blijven onder de nieuwe regeling buiten de huwelijksgemeenschap. Tenzij de partners dit uitdrukkelijk anders afspreken.

Op dit moment is de regeling precies andersom. Alle bezittingen die toekomstige echtlieden voor het huwelijk afzonderlijk bezitten, worden door het huwelijk direct gemeenschappelijk bezit. Tenzij de echtlieden bij huwelijkse voorwaarden anders overeenkomen. De nieuwe regeling geldt alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand komen en dus niet voor huwelijken die op dat moment al bestaan.

 

Ook gevolgen voor aankoop woning.

Bij de aankoop van een nieuwe woning komt het regelmatig voor, dat ouders van een van de echtlieden een schenking doen om de aankoop van de woning mogelijk te maken. Gaat het om een echtpaar dat na 1 januari 2018 is gehuwd, dan blijft deze schenking dus in beginsel tot het vermogen van het betreffende kind behoren. Bij echtscheiding zal de andere partij op dit deel van het vermogen geen aanspraak kunnen maken. Dat zal in de praktijk ook de bedoeling zijn van de ouders die de schenking hebben gedaan.

 

Wat is de wens bij overlijden?

Het huwelijk kan ook worden ontbonden doordat een van de echtgenoten komt te overlijden. In het algemeen is het dan de wens dat de overlevende echtgenoot het vermogen van de overleden echtgenoot erft.

Onder de huidige regeling betekent dit, dat een schenking van € 100.000,- door de ouders van de ene echtgenoot, direct voor € 50.000 eigendom wordt van de andere echtgenoot. Bij het overlijden van de ene echtgenoot betekent dit, dat er dus “maar” € 50.000,- uit de nalatenschap wordt verkregen. Hierover moet dan erfbelasting betaald worden. De “andere” € 50.000,- was al in het vermogen van de langstlevende echtgenoot gevloeid.

Onder de nieuwe regeling blijft de volle € 100.000,- behoren tot het vermogen van het kind dat deze schenking heeft ontvangen. Bij overlijden van dit kind is de nalatenschap dus ook €100.000 en niet € 50.000,-. De langstlevende echtgenoot moet dan dus over de volle € 100.000 erfbelasting betalen.

 

Insluitingsclausule

Deze fiscale heffing kan voorkomen worden, indien in het voorbeeld hierboven de ouders bij de schenking nadrukkelijk bepalen dat de schenking wel in de gemeenschap valt indien het huwelijk eindigt door het overlijden van een echtgenoot en niet als er sprake is van echtscheiding. Deze bepaling wordt aangeduid met het begrip ‘insluitingsclausule’. Deze mogelijkheid kan worden vastgelegd bij een schenking en in het testament van de ouders.

 

Goed advies is belangrijk.

In een situatie waarin er relevante verschillen tussen de vermogens van beide echtgenoten bestaan of in de toekomst gaan ontstaan, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren.

Overweegt u te verhuizen? Dan is het volgende voor u van belang.

oktober 4, 2017

Nieuwe woning, verhuizen

Op dit moment:

Op dit moment staan er circa 340.000 woningen ‘onder water’. Onder water betekent, dat de hypotheekschuld die op een woning rust hoger is dan de marktwaarde van deze woning. Verkoopt de eigenaar zo’n woning, dan is de opbrengst dus onvoldoende om de hypotheek volledig af te lossen. Er blijft dan een ‘restschuld’ over. Wordt vervolgens een nieuwe woning gekocht, dat is het in beginsel toegestaan om deze restschuld samen met de koopprijs van de nieuwe woning in één nieuwe hypotheek te financieren. De rente die hierover betaald wordt, is dan weer voor een periode van 15 jaar aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Per 1 januari 2018:

Ten aanzien van die aftrekbaarheid gaat per 1 januari 2018 iets veranderen. Verhuist u na 1 januari 2018 dan mag de restschuld nog steeds meegefinancierd worden in de nieuwe hypotheek. Maar…. de hypotheekrente over dit deel van de hypotheek (dus het deel van de restschuld) is niet langer aftrekbaar! Bij verhuizing voor 1 januari 2018 blijft de rente in de nieuwe hypotheek gefinancierde restschuld wel gedurende 15 jaar aftrekbaar. Dus heeft u te maken met een restschuld en gaat u op korte termijn verhuizen? Dit jaar Verhuizen zal dan fiscaal waarschijnlijk aantrekkelijker zijn dan verhuizen in 2018. Wilt u het zeker weten, maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij kijken dan naar uw specifieke situatie en adviseren u  wat voor u verstandig is.

 

Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies!

Kies voor de zekerheid van een persoonlijke lening.

mei 18, 2017

Kies voor de zekerheid van een persoonlijke lening

Het gaat beter met onze economie en de huizenmarkt, maar wat voor invloed heeft dit op uw krediet? Heeft u op dit moment nog een doorlopend krediet? Dan is de rente variabel en mogen banken op ieder moment deze rente verhogen. Daarom kan het verstandiger zijn om uw doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. In deze blog zullen we uitleggen wat een persoonlijke lening is en wat de voordelen hiervan kunnen zijn voor u.

De kenmerken van een persoonlijke lening

 • Uw historisch lage rente staat vast
 • U heeft zekerheid wanneer u van uw krediet af bent
 • U mag bij al onze leningen boetevrij aflossen
 • Meerdere kredieten samenvoegen mogelijk

Let op: Wist u dat de meeste banken vanaf uw 60ste de maandlast verhogen naar 2% van uw kredietlimiet?

Neem contact met ons op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u ook in de toekomst profiteert van een historisch lage rente en betaalbare maandlast!

Oververhitting van de woningmarkt

mei 9, 2017

Woningmarkt raakt overspannen

In steeds grotere delen van Nederland raakt de woningmarkt “overspannen”. Het aantal te koop staande woningen is in een relatief korte periode sterk gedaald. Waar een paar maanden geleden elke koper de keuze had uit minimaal zes woningen die voldeden aan de vooraf gestelde eisen, is dit aantal nu al gedaald tot onder de drie. Nieuw is ook dat steeds meer woningen verkocht worden voor de vraagprijs, of zelfs hoger dan de vraagprijs. De ruimte om als koper te onderhandelen is veel minder dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Belangrijke voorbehouden bij aankoop van een woning

Bij de aankoop van een woning is het gebruikelijk dat de koper richting de verkoper minimaal twee voorbehouden maakt: een voorbehoud van bouwkundige keuring en een voorbehoud van financiering.

Bij het voorbehoud van bouwkundige keuring wordt de koop aangegaan onder de voorwaarde dat bij een onderzoek door een bouwkundige niet blijkt dat er ernstige, bouwkundige gebreken zijn, die een grote investering van de koper vragen om deze gebreken te herstellen.

Bij het financieringsvoorbehoud gaat het om het beding dat de koper op marktconforme voorwaarden een hypothecaire financiering kan aangaan, die vereist is om de koopsom te financieren.

Beide voorbehouden zijn voor kopers erg belangrijk. Want in de koopovereenkomst staat vaak ook een bepaling, dat, indien de koper de woning niet afneemt, hij een boete van minimaal 10 % van de koopsom moet betalen. Zonder het financieringsvoorbehoud betekent dit, dat wanneer iemand een koopovereenkomst aangaat voor een woning van bijvoorbeeld € 250.000,- en er vervolgens blijkt dat hij toch geen hypotheek voor dat bedrag kan krijgen, hij wel € 25.000,- boete aan de verkoper moet betalen. Het financieringsvoorbehoud geeft de koper de belangrijke bescherming dat, indien geen hypotheek kan worden verkregen, de koop zonder boete ontbonden kan worden.

Aankoop zonder voorbehouden

In de huidige markt is de vraag naar woningen zo groot, dat verkopers zich kunnen veroorloven om niet langer met deze voorbehouden akkoord te gaan. De woning wordt dan verkocht aan kopers die het risico dat zij geen passende financiering krijgen, aandurven. Of dat aan de woning aanzienlijke kosten voor bouwkundige gebreken gemaakt moeten worden.

Ons advies is, om contact met ons op te nemen nog voordat u zich gaat oriënteren op de woningmarkt. Wij kunnen dan een goede indicatie geven, tot welke koopsom een financiering voor u mogelijk is. Vindt u de woning van uw dromen en wenst de verkoper geen financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen? Dan kunt u een betere inschatting maken of dit voor u een acceptabel risico is of niet.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

Check tussentijds uw hypotheeksituatie

mei 9, 2017

Indien u in het verleden voor de financiering van uw woning een hypotheek heeft afgesloten, adviseren wij u om regelmatig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij beoordelen of bepaalde aanpassingen in uw financiële situatie wenselijk zijn. Wij geven u hieronder zes situaties die wij tijdens onze hypotheekchecks met enige regelmaat tegenkomen.

1. Veel mensen hebben in het verleden voor een zogenaamde aflossingsvrije hypotheek gekozen. Anders dan de naam doet vermoeden, moet de hypotheekschuld op enig moment wel degelijk worden afgelost. Wellicht dat hiervoor via een levensverzekering wordt gespaard of bent u van plan om dit terug te betalen met de opbrengst uit verkoop van uw huis. Levert de verkoop van uw huis niet voldoende op? Dan blijft u met een restschuld achter! Belangrijk is dus dat u inzicht heeft wanneer de aflossing moet plaatsvinden en of u op dat moment voldoende financiële middelen heeft.

2. De rente over de hypothecaire lening mag u maximaal 30 jaar van uw belastbaar inkomen aftrekken. Deze beperking is in 2001 ingevoerd. Dat betekent dat in 2031 de eerste groep consumenten er mee geconfronteerd wordt, dat de hypotheekrente niet langer van hun belastbaar inkomen afgetrokken kan worden. Hun netto woonlasten kunnen daardoor sterk stijgen. Het is verstandig om tijdig te weten of, en zo ja, per wanneer dit in uw situatie gaat gelden.

3. Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met een huurwaardeforfait. Dit is een fictief bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen en waarover u dus belasting moet betalen. Dit hoeft niet indien u geen hypotheekrente opvoert. Heeft u op dit moment nog maar een beperkte hypotheekschuld dan kan het aantrekkelijk zijn de hypotheek verder af te lossen. Wat voor u voordelig is, kunnen wij uiteraard voor u berekenen.

4. De rente die u over uw hypotheek betaald, is samengesteld uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen kan zijn de risico-opslag. Dat is een vergoeding die de geldverstrekker rekent voor hypotheken met een bepaald risico. Over het algemeen geldt dat naarmate het geleende bedrag hoger is ten opzichte van de waarde van de woning, de renteopslag ook hoger is. Heeft u echter door de tijd een fors deel van uw schuld afgelost of is de waarde van de woning fors gestegen? Dan kan het zijn dat deze risico-opslag niet meer terecht is. U kunt dan de geldverstrekker verzoeken deze opslag te laten vervallen. Per geldverstrekker is er een verschillend beleid. Zo is er een bank die bij het bepalen van de risico-opslag ook kijkt naar het vermogen dat de woningeigenaar op een vermogensrekening heeft staan.

5. De hypotheekrenteaftrek geschiedt tegen het voor u geldende maximale tarief van de inkomstenbelasting. Sinds 2013 vindt er echter jaarlijks een daling plaats van 0,5 %. In 2017 is daardoor het maximale tarief waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken 50 %. In 2041 is dit dan gedaald tot 38 %. Feitelijk betekent dit dat daarmee ook de netto woonlasten kunnen stijgen. Het is verstandig dat u van deze ontwikkeling in de toekomst op de hoogte bent en hiermee rekening kunt houden.

6. Tot slot de hoogte van de rente. De rente is nu laag. Betaalt u nu een hogere rente, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw bestaande hypotheek over te sluiten. Maar ook kan het verstandig zijn om na te denken om de rentevaste periode voor een langere periode vast te leggen.

Het zijn enkele voorbeelden waarom het verstandig is om uw hypotheeksituatie regelmatig met ons te bespreken. Wanneer u contact met ons opneemt weet u snel of er besparingen mogelijk zijn en hoe uw hypotheeksituatie er in de komende jaren uit ziet.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!