Disclaimer

Gebruik van Leningvisie.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door enig onderdeel van deze site te raadplegen stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

 

Privacy statement

Leningvisie.nl maakt gebruik van online formulieren via de website en sociale media waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Leningvisie.nl toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. De gegevens kunnen door Leningvisie.nl worden gebruikt met het oog op automatisch informatiebeheer.

Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren en/of laten corrigeren door een e-mail te sturen naar info@leningvisie.nl of gebruik te maken van ons contactformulier op de website.