Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces.

februari 5, 2018

Een hypotheek afsluiten doet de gemiddelde consument hooguit een aantal keer in zijn of haar leven. Grote beslissingen vragen om een passend advies. 

 Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet.

 Wat is verantwoord om te lenen?

Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken.

Wat zijn de alternatieven?

De vraag “Wat kan ik maximaal lenen” is niet helemaal de juiste vraag. Wij beantwoorden liever de vraag hoe u met zo min mogelijk te lenen toch de woning van uw wensen kunt kopen. Soms zijn er bepaalde verzekeringen of vermogensbestanddelen die kunnen worden ingezet. Of zijn er aardige ouders of grootouders die een rol bij de financiering van de woning willen spelen.

Wie koopt en wie leent?

Vaak wordt de woning gekocht door twee partners. Natuurlijk hoopt iedereen dat de relatie lang en gelukkig zal zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn. Relaties kunnen eindigen. Vooraf moet dan duidelijk zijn wat de situatie bij scheiding is.

Wie heeft de beste voorwaarden en rente?

Geldverstrekkers zijn er in overvloed. Wanneer er alleen op de hoogte van de rente gelet hoeft te worden dan zou de vergelijking niet zo moeilijk zijn. Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Het is dus belangrijk naar beide te kijken. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken.

Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie?

Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aangeschaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Het is dus niet zo dat wanneer “even de hypotheek niet betaald kan worden” de Nationale Hypotheek Garantie de betaling van u overneemt.

Rentevast periode

Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven.

Fiscaliteit

Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen.

De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben

Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Geldverstrekkers willen tal van documenten zien voordat ze de lening verstrekken. Een bepaald document vergeten? Het risico is dan dat de aanvraag weer onder op de stapel komt. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen.

 

Uw financiering vraagt van ons veel aandacht

Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar.  We doen het graag!

Wat is duokoop?

februari 5, 2018

In de komende tijd zult u waarschijnlijk vaker het begrip DUOKOOP lezen. In deze nieuwsbrief leggen wij uit wat dit begrip inhoudt.

Wat is duokoop?

Wie een huis koopt, valt voor de mooie bouwstijl van de woning. Of de praktische indeling. En natuurlijk dat mooie stukje grond waarop het huis is gebouwd.

Stenen en grond

Wanneer u een woning koopt, koopt u het pand (de stenen) maar ook de grond waarop de woning staat. Hoewel elke situatie anders is, wordt als vuistregel aangenomen dat de waarde van de grond circa 30% van de koopprijs bedraagt en de woning dus 70%. Samen vormen zij de koopprijs.

Maximale financiering

Op grond van de wet moeten banken zorgvuldig toetsen of een hypotheek die een consument aanvraagt draagbaar is. Dat wil zeggen dat de lasten verbonden aan de hypotheek, rente en aflossing, ook op termijn voor de consument betaalbaar zijn.

Banken kijken onder meer naar het inkomen en de uitgaven van degene die de hypotheek wil afsluiten. Banken hebben wettelijk de plicht om niet meer financiering te verstrekken dan op basis van de feiten die op het moment van het afsluiten van de hypotheek bekend zijn, verantwoord is. Dit leidt op enig moment tot een maximaal bedrag dat de bank wil uitlenen voor de aanschaf van de woning.

Dat kan dus beteken dat iemand graag een huis wil kopen, maar dit niet kan omdat de bank de lening niet wil en mag verstrekken. Laten we het voorbeeld nemen van een woning van €100.000 en een bank die op basis van de berekeningen slechts €80.000 wil uitlenen. Wanneer de consument alleen de woning en niet de grond hoeft te kopen, zou dit prima lukken. Immers de woning zal zonder grond slechts circa €70.000 kosten.!

 

DUOKOOP trekt aankoop woning en grond uit elkaar

Bij DUOKOOP vinden er gelijktijdig twee koopovereenkomsten plaats. De consument koopt de woning en een organisatie koopt de grond. Vervolgens geeft deze organisatie de grond aan de koper in erfpacht. Hiervoor moet de consument jaarlijks een bedrag betalen.

Het effect hiervan is dat de consument toch de woning kan kopen en hiervan direct het woongenot heeft. Ook over de grond kan hij direct beschikken. Deze is immers levenslang aan hem in erfpacht gegeven. Jaarlijks betaalt hij aan de eigenaar van de grond hiervoor een bepaald bedrag.

De constructies is aantrekkelijk voor onder meer pensioenfondsen die op deze manier veilig een deel van hun middelen kunnen beleggen.

Randvoorwaarden

De constructie kan in bepaalde situaties interessant zijn. Maar natuurlijk zijn er aandachtspunten. We noemen er enkele:

 • Welk bedrag moet jaarlijks voor het gebruik van de grond worden betaald en op basis waarvan kan dit bedrag jaarlijks worden aangepast?
 • Heeft de woningeigenaar het recht om, wanneer zijn financiële situatie dat toelaat, de grond alsnog te kopen en zo ja tegen welk bedrag?
 • Is de woning nog te verkopen indien het eigendom van de grond bij een ander berust?
 • Kan deze constructie ook in combinatie met een Nationale Hypotheek Garantie?
 • Mag de erfpacht die jaarlijks betaald moet worden, net als de hypotheekrente, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen?

 

Interessant maar wel met goed advies

DUOKOOP kan in bepaalde situaties een aantrekkelijke optie zijn. Bijvoorbeeld in de situatie dat het huidige inkomen net onvoldoende is om de gevraagde financiering rond te krijgen. Maar ook voor senioren (op dit moment tot 65 jaar) die deze mogelijkheid willen gebruiken om overwaarde vrij te maken voor aanpassingen aan de woning. Maar zoals altijd geldt ook hier dat een goed advies noodzakelijk is. DUOKOOP is niet een volstrekt nieuwe oplossing. Recent is er een nieuwe organisatie gekomen die deze constructie aanbiedt. Wij verwachten dat de media hier aandacht aan gaan besteden. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief u alvast op hoofdlijnen informeren.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van financiering van een woning, laat ons dat dan weten. We zorgen ervoor dat u snel de gewenste informatie ontvangt.

Gemiddelde koopsom van woningen.

februari 5, 2018

Het is iedereen wel duidelijk. Het gaat goed met de woningmarkt. De prijzen rijzen de pan uit, lezen we in de media. Zijn de woningprijzen dan nog nooit zo hoog geweest?

 In december 2017 zijn er 26.398 woningen verkocht. Dit is een stijging van 4,4 procent ten opzichte van december 2016. In de afgelopen periode heeft u in de media regelmatig dit soort berichten gelezen. Cijfers kunnen juist zijn, maar zonder goede toelichting toch een verkeerde indruk wekken.

Stijging op stijging

De media brengen met graagte dit soort nieuws: “het aantal verkochte woningen is weer gestegen, de gemiddelde koopsom is opnieuw hoger”, ect. Wij adviseren onze relaties altijd om niet te snel conclusies te trekken uit dit soort berichten en illustreren dit graag aan de hand van twee grafieken.

Afgelopen vijf jaar:

In de eerste grafiek ziet u de gemiddelde prijs waarvoor woningen in de afgelopen vijf jaar werden verkocht:

Grafiek gemiddelde koopsom

U ziet sinds 2013 een voortdurende stijging van de gemiddelde koopsom. Een eerste reactie zou kunnen zijn dat de prijzen wel heel fors zijn gestegen t.o.v 2013. Zitten we misschien niet aan de top? En zullen de prijzen vanaf nu alleen maar weer gaan dalen?

Afgelopen tien jaar:

Kijken we naar dezelfde gemiddelde koopsom, maar dan in plaats van 5 naar een periode van 10 jaar, dan ontstaat een heel ander beeld:

Grafiek gemiddelde koopsom

We zien dan dat de prijzen van nu zich ongeveer bevinden op het niveau van de gemiddelde koopsommen van 2008! De stijging die we in de eerste grafiek zagen, was feitelijk een correctie van de sterke daling die in de periode 2009 -2013 plaatsvond.

Het Kadaster heeft op haar site een nuttige applicatie geplaatst. Daarmee kunt u allerlei gegevens over aantallen woningen, woningprijzen, etc. over een reeks van jaren bekijken. Zowel landelijk als per provincie. Aardig om eens te kijken:

https://www.kadaster.nl/aantal-woningen.

Prinsjesdag: de cijfers op een rij.

oktober 4, 2017

prinsjesdag

In de miljoenennota zoals het Kabinet die op Prinsjesdag presenteerde staan de inkomsten en uitgaven van de overheid op een rij. Wanneer gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de aankoop van woningen door burgers en de hypotheken die daarvoor worden afgesloten is het volgende beeld te zien:

 • In 2018 heeft de overheid als gevolg van het aftrekbaar zijn van de hypotheekrente 10,1 miljard lagere belastinginkomsten dan wanneer er geen hypotheekrenteaftrek zou zijn.
 • De gemiddelde rente over alle hypotheken lag begin 2017 iets lager dan 3 % .
 • Het totale eigenwoningforfait bedraagt 3,3 miljard in 2018. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning.
 • De inkomsten uit overdrachtsbelasting bedragen 2,7 miljard.

 Worden de “plussen” en “minnen” bij elkaar gezet, dan kost de hypotheekrenteaftrek de overheid 4 miljard euro. Dat is veel geld, maar minder dan wel eens in allerlei discussies wordt gesuggereerd.

Lagere premie voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie?

oktober 4, 2017

Nationale Hypotheekgarantie

Premie voor Hypotheek met NHG (Nationale Hypotheekgarantie):

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op om de premie voor hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie sterk te verlagen. Voor 2014 bedroeg de premie 0,4% van het hypotheekbedrag. Sinds 2014 bedraagt de premie 1%.

 

Wat is NHG eigenlijk?

De Nationale Hypotheekgarantie is een belangrijk vangnet in het geval u als gevolg van scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De geldverstrekker zal, indien er geen uitzicht is dat de hypotheeklasten betaald kunnen worden, de hypotheek kunnen beëindigen. Indien de resterende hypotheekschuld dan niet voldaan kan worden, zal de woning verkocht kunnen worden. Zo’n “gedwongen verkoop” is vaak niet gunstig voor de opbrengst bij verkoop. U blijft dan zitten met een soms aanzienlijke restschuld en moet ook nog eens uw woning uit om elders (duur) te huren.

Het is niet zo, dat De Nationale Hypotheekgarantie u zo maar een zak met geld geeft wanneer zo’n calamiteit optreedt. Wel zal men zich tot het uiterste inspannen om samen met u en de geldverstrekker te zoeken naar een oplossing. Zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Lukt dit echt niet Dan zal de woning verkocht moeten worden. De Nationale Hypotheekgarantie kan dan de eventuele restschuld overnemen. U blijft daardoor niet vele jaren een geldschuld met u meetorsen.

 

Korting op hypotheekrente met NHG.

Naast deze zekerheid geeft een Nationale Hypotheekgarantie bij de meeste geldverstrekkers ook recht op korting op de hypotheekrente. Niet in elke situatie en voor elke woning is het echter mogelijk een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ons kantoor kan u precies uitleggen of u in uw situatie wel of niet in aanmerking komt voor een dergelijke garantie.

Met de Vereniging Eigen Huis zijn wij van mening dat het wenselijk is dat de premie weer wordt verlaagd. De situatie op de woningmarkt is sinds 2014 aanzienlijk verbeterd wat deze verlaging rechtvaardigt. Toch denken wij dat veel consumenten er verstandig aan doen om, indien zij daarvoor in aanmerking komen, een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten. Ook al is de premie eenmalig 1% van de koopsom.

 

Neem direct contact op!

Opletten bij nieuw huwelijksgoederenrecht

oktober 4, 2017

huwelijksgoederenrecht

Met ingang van 1 januari 2018 treedt in Nederland een wijziging van het huwelijksgoederenrecht in werking. Nederland zal dan het systeem volgen zoals dat in de meeste andere landen al geldt.

Kort gezegd komt de wijziging hier op neer. Wanneer twee partners met elkaar gaan trouwen het eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd, buiten de huwelijksgemeenschap blijft. Ook erfenissen en schenkingen die de echtgenoten na het huwelijk ontvangen, blijven onder de nieuwe regeling buiten de huwelijksgemeenschap. Tenzij de partners dit uitdrukkelijk anders afspreken.

Op dit moment is de regeling precies andersom. Alle bezittingen die toekomstige echtlieden voor het huwelijk afzonderlijk bezitten, worden door het huwelijk direct gemeenschappelijk bezit. Tenzij de echtlieden bij huwelijkse voorwaarden anders overeenkomen. De nieuwe regeling geldt alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand komen en dus niet voor huwelijken die op dat moment al bestaan.

 

Ook gevolgen voor aankoop woning.

Bij de aankoop van een nieuwe woning komt het regelmatig voor, dat ouders van een van de echtlieden een schenking doen om de aankoop van de woning mogelijk te maken. Gaat het om een echtpaar dat na 1 januari 2018 is gehuwd, dan blijft deze schenking dus in beginsel tot het vermogen van het betreffende kind behoren. Bij echtscheiding zal de andere partij op dit deel van het vermogen geen aanspraak kunnen maken. Dat zal in de praktijk ook de bedoeling zijn van de ouders die de schenking hebben gedaan.

 

Wat is de wens bij overlijden?

Het huwelijk kan ook worden ontbonden doordat een van de echtgenoten komt te overlijden. In het algemeen is het dan de wens dat de overlevende echtgenoot het vermogen van de overleden echtgenoot erft.

Onder de huidige regeling betekent dit, dat een schenking van € 100.000,- door de ouders van de ene echtgenoot, direct voor € 50.000 eigendom wordt van de andere echtgenoot. Bij het overlijden van de ene echtgenoot betekent dit, dat er dus “maar” € 50.000,- uit de nalatenschap wordt verkregen. Hierover moet dan erfbelasting betaald worden. De “andere” € 50.000,- was al in het vermogen van de langstlevende echtgenoot gevloeid.

Onder de nieuwe regeling blijft de volle € 100.000,- behoren tot het vermogen van het kind dat deze schenking heeft ontvangen. Bij overlijden van dit kind is de nalatenschap dus ook €100.000 en niet € 50.000,-. De langstlevende echtgenoot moet dan dus over de volle € 100.000 erfbelasting betalen.

 

Insluitingsclausule

Deze fiscale heffing kan voorkomen worden, indien in het voorbeeld hierboven de ouders bij de schenking nadrukkelijk bepalen dat de schenking wel in de gemeenschap valt indien het huwelijk eindigt door het overlijden van een echtgenoot en niet als er sprake is van echtscheiding. Deze bepaling wordt aangeduid met het begrip ‘insluitingsclausule’. Deze mogelijkheid kan worden vastgelegd bij een schenking en in het testament van de ouders.

 

Goed advies is belangrijk.

In een situatie waarin er relevante verschillen tussen de vermogens van beide echtgenoten bestaan of in de toekomst gaan ontstaan, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren.

Kies voor de zekerheid van een persoonlijke lening.

mei 18, 2017

Kies voor de zekerheid van een persoonlijke lening

Het gaat beter met onze economie en de huizenmarkt, maar wat voor invloed heeft dit op uw krediet? Heeft u op dit moment nog een doorlopend krediet? Dan is de rente variabel en mogen banken op ieder moment deze rente verhogen. Daarom kan het verstandiger zijn om uw doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. In deze blog zullen we uitleggen wat een persoonlijke lening is en wat de voordelen hiervan kunnen zijn voor u.

De kenmerken van een persoonlijke lening

 • Uw historisch lage rente staat vast
 • U heeft zekerheid wanneer u van uw krediet af bent
 • U mag bij al onze leningen boetevrij aflossen
 • Meerdere kredieten samenvoegen mogelijk

Let op: Wist u dat de meeste banken vanaf uw 60ste de maandlast verhogen naar 2% van uw kredietlimiet?

Neem contact met ons op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u ook in de toekomst profiteert van een historisch lage rente en betaalbare maandlast!

BKR registratie door afsluiten van mobiel abonnement?

mei 8, 2017

Mobiel abonnement is consumptief krediet

Bij de meeste mobiele abonnementen krijgt u zonder bijbetaling een nieuwe telefoon. U betaalt daarna elke maand een vast bedrag voor uw abonnement en de nieuwe telefoon. De Hoge Raad heeft in 2014 bepaald, dat er bij een dergelijk abonnement sprake is van een consumptief krediet voor de financiering van de nieuwe telefoon.

Vanaf 1 mei moeten providers die op deze wijze aan consumenten een telefoon van meer dan 250 euro ter beschikking stellen, dit gaan behandelen als een consumptief krediet. Dit betekent dat ze, voordat ze een abonnement kunnen afsluiten, een overzicht hebben van uw inkomsten en woonlasten. Ook moeten ze bij het Bureau Krediet Registratie, BKR, controleren of de klant andere leningen heeft en hoe het betaalbedrag van de klant is. Het krediet voor de telefoon moet vervolgens ook worden ingeschreven in het BKR register.

Consequenties voor uw hypotheek

Welke consequenties heeft dit voor uw hypotheek?

 • Wanneer u het abonnement van uw telefoon niet op tijd betaald, kan dit leiden tot een negatieve BKR registratie. Als u in de toekomst een hypotheekaanvraag doet, zal de kredietverstrekker het BKR register raadplegen. Een negatieve registratie kan vervolgens leiden tot problemen bij het verkrijgen van een hypotheek.
 • De kosten van het abonnement worden onderdeel van uw maandlasten. Samen met uw inkomsten bepalen deze maandlasten het maximale bedrag dat de kredietverstrekker wilt uitlenen voor een hypotheek. Een mobiel abonnement kan er op deze wijze voor zorgen dat het maximale bedrag voor uw hypotheek duizenden euro’s lager is dan zonder mobiel abonnement.

Er vindt geen registratie bij het BKR plaats als u de telefoon in een keer afrekent. Wilt u binnenkort een hypotheek afsluiten en wilt u daarnaast ook een nieuwe telefoon? Dan is het verstandig om de nieuwe telefoon in een keer te betalen. Hierdoor voorkomt u een BKR registratie die invloed heeft op het maximale bedrag dat u kunt lenen voor uw hypotheek.

Wilt u weten welke consequenties deze Hoge Raad uitspraak heeft voor uw persoonlijke situatie?

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

 

 

Advies bij de keuze van de beste kredietverstrekker

mei 8, 2017

Leningvisie.nl vergelijkt bij het selecteren van een hypotheek natuurlijk de rentetarieven van aanbieders waar wij mee samenwerken. Er bestaat namelijk veel concurrentie tussen banken en andere kredietverstrekkers. Dit betekent dat het vaak mogelijk is om een lagere rente te krijgen voor uw hypotheek dan u op dit moment heeft.

We kijken echter ook naar andere zaken dan alleen naar de hoogte van uw rente. Hieronder staan belangrijke zaken waar wij eveneens rekening mee houden:

Risico-opslag
De hoogte van uw rente wordt bij een aantal kredietverstrekkers medebepaald door risico-opslagen. Als de aangevraagde hypotheek min of meer gelijk is aan de actuele waarde van de woning, dan is de rente door deze risico-opslag hoger dan wanneer de aangevraagde hypotheek (veel) lager is dan de waarde van de woning. Dit laatste kan bijvoorbeeld komen doordat u een deel van de koopsom met eigen vermogen financiert. Dit zien we vaak gebeuren bij mensen die een grote woning verkopen en vervolgens een kleinere woning aankopen. Deze risico-opslagen verschillen sterk per aanbieder. Voor het maken van een goede keuze is het daarom belangrijk om samen te werken met meerdere aanbieders.

Verlies van inkomen
Natuurlijk hopen we dat de klanten na de aankoop van de woning nog veel jaren met plezier in deze woning kunnen blijven wonen. Helaas is dat niet altijd het geval. Zo komt een echtscheiding regelmatig voor. De afgelopen jaren hebben we bovendien ook regelmatig gezien dat klanten hun baan verloren door reorganisaties en sterk in inkomen achteruitgingen. Er bestaan grote verschillen in de manier waarop kredietverstrekkers hiermee omgaan. De ene kredietverstrekker gaat heel ver om hun klanten in deze moeilijke situaties te helpen. Van coulante betalingsregelingen tot het actief helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Er zijn echter ook kredietverstrekkers die veel minder begaan zijn met de klant in dit geval. Als adviseur kennen wij deze verschillen in klantbenadering.
Hier houden we dan ook rekening mee bij ons advies. Door onze ervaring weten wij namelijk dat dit iedereen kan overkomen.

Rentevaste periode
Een derde en laatste voorbeeld van zaken waar wij op letten is het beleid van de kredietverstrekker op de momenten dat er een nieuwe rentevaste periode moet worden gekozen. Bij het aangaan van een hypotheek spreekt u namelijk een periode af waarbinnen de rente niet kan wijzigen. Dat noemen we rentevast. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een periode van 10 jaar. U heeft dan de garantie dat uw rente binnen deze periode gelijk blijft. Na afloop van deze periode zal de kredietverstrekker u een nieuw aanbod doen. Accepteert u op dat moment niet de rente die de kredietverstrekker u aanbiedt, dan kunt u bij een andere kredietverstrekker een nieuwe hypotheek afsluiten en met dit geld de eerste lening aflossen. Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar zijn er een aantal nadelen. De nieuwe hypotheek brengt opnieuw kosten met zich mee voor de notaris en de hypotheekadviseur. Daarbij is het nog maar de vraag of de nieuwe kredietverstrekker bereid is om de lening te verstrekken. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de prijzen van woningen sterk kunnen dalen. Daarnaast is het mogelijk dat uw inkomenspositie anders is geworden. Dit zijn allemaal zaken die ertoe kunnen leiden dat het niet makkelijk kan zijn om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Op dat moment bent u erg afhankelijk van het aanbod van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Als de kredietverstrekker besluit om minder actief te worden op de Nederlandse hypotheekmarkt betekent dit dat u een aanbod zult krijgen met een relatief hoge rente. Als de waarde van uw woning of de hoogte van uw inkomen achteruit is gegaan, heeft u dan eigenlijk geen keuze meer. U zult de hoge rente moeten accepteren, omdat u niet bij een andere aanbieder terecht kunt. Doordat wij echter met verschillende kredietverstrekkers samenwerken, kunnen wij meestal alsnog zorgen voor een lagere rente.

Door onze ervaring weten wij welke verschillen er bestaan tussen de kredietverstrekkers. Daarom adviseren wij graag welke aanbieder het beste past bij uw specifieke situatie.

Klik hier voor een gratis en verblijvend advies!

 

 

Wurgkredieten

november 21, 2016

Wurgkredieten
Wurgkredieten zijn leningen met variabele rente waarbij deze rente zo hoog is opgelopen dat het merendeel van de maandelijkse betaling praktisch opgaat in rentekosten en je nagenoeg niets aflost op de lening. Hierdoor is de looptijd en betalingsverplichting dusdanig lang dat de term wurgkrediet wordt toegepast. Wanneer je een laag inkomen hebt of al op leeftijd bent, is de omzetting van een variabele rente naar een persoonlijke lening met een lage vaste rentevoet vaak niet mogelijk. Heel wat kredietverstrekkers vinden het risico in zulke gevallen namelijk te groot. Leningvisie zet zich in voor de belangen van zulke mensen. Er werden al successen geboekt voor klanten met een lening bij o.a. Interbank, De Nederlandse Voorschotsbank en de Intermediaire voorschotsbank.

Wat is een wurgkrediet?
Met de term wurgkrediet worden kredieten omschreven waarvan de variabele rente zodanig hoog is opgelopen dat diegene die ze afneemt maandelijks al zoveel geld kwijt is aan de rente alleen. Hij/zij komt dus amper aan aflossen toe. Na verloop van tijd zal dan blijken dat er reeds meer dan de geleende som is terugbetaald terwijl in feite slechts een heel klein deel van het geleend krediet reeds is afgelost. De termijnen die betaald worden dekken dan enkel en alleen de rente. Door omstandigheden zoals BKR notering, negatieve registratie, max belast of een slecht betaal verloop in het verleden, kan de consument niet overstappen naar een andere kredietverstrekker: men zit dus vast aan de huidige lening.

Hoe kom je van een wurgkrediet af?
Zit jij ook vast aan een doorlopend krediet met een variabele rente? Betaal je iedere maand netjes aan de lening, maar blijft het nog af te lossen krediet zo goed als onveranderd? Is de rente ook zodanig hoog dat je amper nog aan het aflossen bent op jouw lening? Dan heb je te maken met een wurgkrediet en dan is het van groot belang om zo snel mogelijk na te gaan welke opties er zijn om onder dit wurgkrediet uit te komen.

Heel wat mensen zitten namelijk met de handen in het haar wanneer ze merken dat ze veel betalen maar ze hun krediet eigenlijk helemaal niet aan het aflossen zijn. Zomaar eventjes veranderen is niet zo evident aangezien de kredietverstrekker zijn geld natuurlijk wil terugzien. Het is dan ook logisch dat heel wat mensen geen andere uitweg zien, maar er toch mee inzitten dat ze enkel en alleen geld aan het betalen zijn dat overeenstemt met de rente. Gelukkig bestaat er voor elk probleem een oplossing. Neem contact op met mensen die jou kunnen helpen om een uitweg te zoeken.

Gedaan met het wurgkrediet
Wil jij ook een einde maken aan een krediet dat jou handen vol geld kost en waar je niets mee vooruit komt? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij beschikken namelijk over de juiste kennis en know-how om je te helpen bij het vinden van een uitweg voor jouw wurgkrediet. Neem telefonisch contact met ons op. Dan bekijken wij samen, geheel kosteloos en vrijblijvend, hoe wij u kunnen helpen met het omzetten van uw lening naar een krediet met lagere rente, een vaste looptijd en een snellere aflossing.